Search
Close this search box.

Deze voorwaarden regelen de verhoudingen tussen ScubaShack.nl en haar klanten voor elke verkoop door ScubaShack.nl gedaan. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Klanten kunnen zich in geen enkel geval beroepen op hun onwetendheid die per definitie uitsluitend het gevolg is van hun schuldige nalatigheid om van de Algemene Voorwaarden kennis te nemen.

Wij eigenen ons het recht toe om onze Algemene Voorwaarden ten allen tijde eenzijdig aan te passen zonder de verplichting onze klanten hiervan op de hoogte te brengen. De meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien via onze website. Indien wijzigingen hierin worden aangebracht komen daarmee per direct alle voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.

Informatie op de website is door ScubaShack.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan noch kan er door de klant rechten aan worden ontleend. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht of producten worden verwijderd zonder voorafgaande mededelingen. Productinformatie kan onvolledig zijn of niet meer geldig zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele linken naar de productpagina’s van fabrikanten kunnen niet meer correct werken en/of informatie bevatten waar Scubaduikshop.nl niet achter staat. informatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In geen geval kan ScubaShack.nl aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het resultaat is van de levering, werking of gebruik van de op deze website getoonde informatie. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker/bezoeker.

Voor het gebruik van sommige producten op de webshop is een specifieke training vereist. Het gebruiken van deze producten zonder daarvoor training te hebben voltooid bij een daarvoor gecertificeerde instructeur en/of zonder zelf een brevet/certificering hiervoor te bezitten kan ernstige gevolgen of zelfs de dood tot gevolg hebben. ScubaShack.nl raad dit ten zeerste af en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Een koopovereenkomst ontstaat nadat door klant een verzoek tot levering van producten geplaatst is bij ScubaShack.nl, hierbij te noemen “bestelling”. Een bestelling kan gedaan worden middels onze website, telefonisch of via e-mail. Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de klant zich te registreren en juiste informatie te verstrekken als daarom gevraagd wordt. Door te registreren verklaart de klant zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, en de wijzigingen die wij daarin aanbrengen en hier beschikbaar stellen te accepteren.

Alle prijzen op deze website zijn vermeld in euro, zijn inclusief 21% BTW en zijn exclusief eventuele verzendkosten. Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de prijzen op onze site aan te passen.

Het plaatsen van een artikel in de winkelwagen geeft de klant geen recht op prijsgarantie. De prijzen op het moment van plaatsen van de bestelling zijn de bindende prijzen. ScubaShack.nl behoudt zich echter wel het recht voor de overeenkomst te ontbinden, indien een product dermate grote veranderingen in specificatie en/of prijsstelling door de fabrikant heeft ondergaan in de tussentijd dat het door ScubaShack.nl op de webshop is geplaatst en de tijd dat de klant het artikel bestelt, dat het ten nadele van ScubaShack.nl zou zijn de overeenkomst te laten bestaan. Het is daarna de keuze van de klant om een nieuwe overeenkomst op basis van de gewijzigde specificaties en prijsstelling af te sluiten.

Aan klanten die woonachtig zijn in Nederland worden producten geleverd door toezending per pakketdienst. Ook aan klanten die woonachtig zijn buiten Nederland. Uitzondering zijn producten die volgens keuze van ScubaShack.nl te groot of te zwaar zijn voor toezending per post. Deze producten kunnen uitsluitend door klant persoonlijk, na afspraak afgehaald worden bij ons. De klant wordt direct na het plaatsten van de bestelling hiervan op de hoogte gesteld.

Een bestelling zal normaliter binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling aan klant geleverd worden, mits alle bestelde producten op voorraad zijn. Wanneer een of meerdere artikelen uit de bestelling niet op voorraad zijn ontvangt de klant schriftelijk of telefonisch bericht met de verwachte levertijd van de bestelling. De leveringstermijnen worden naar beste vermogen door ScubaShack.nl gerespecteerd, doch het bindt ScubaShack.nl niet. Vertraging in de leveringstermijn geeft de klant derhalve geen recht op schadevergoeding.

Indien een artikel niet leverbaar is omdat dit uit productie is gehaald door fabrikant, kan ScubaShack.nl in overleg met de klant een vervangend artikel aanbieden.

Klanten hebben de volgende betaalmogelijkheden via de website via iDEAL, en eventueel na contact; via vooruitbetaling of betaalverzoek. Klanten uit het buitenland kunnen eventueel na contact ook betalen via PayPal. De betaalmogelijkheden zijn zichtbaar bij het afronden van een bestelling.

Bij niet betaling van de bestelling door klant, beschouwen wij de bestelling als van rechtswege ontbonden en behouden wij ons het recht voor niet tot levering over te gaan.

Zolang ScubaShack.nl geen volledige betaling inzake een bestelling heeft ontvangen, blijven eventuele geleverde producten eigendom van ScubaShack.nl.

ScubaShack.nl verleent aan de klant garantie voor materiaal- en fabricagefouten die bij normaal gebruik ontstaan. De garantiebepalingen die door ScubaShack.nl gehanteerd worden zijn de garantiebepalingen die gesteld worden door de betreffende fabriek, importeur of groothandel. De garantie geldt niet indien de materiaalfouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de klant.

Bij het aanvragen van garantie dient de klant de originele aankoopbewijs te overleggen. Bij levering van de bestelling is de bijgesloten factuur het aankoopbewijs.

Op aankopen via internet is sinds 1 februari 2001 een wettelijke bedenktijd van 7 dagen van kracht. Tijdens deze periode heeft de klant het recht zonder opgave van redenen één of meerdere producten uit een bestelling te retourneren aan ScubaShack.nl. De periode van 7 dagen gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling door klant. Na de periode van 7 dagen wordt de klant geacht in de overeenkomst in te stemmen. Terugbetaling van de geretourneerde product(en) uit de bestelling vindt uiterlijk binnen 7 werkdagen plaats. Eventuele verzendkosten gemaakt door de klant bij plaatsing van de bestelling en gemaakt bij het retourneren van één of meerdere producten uit de bestelling zullen bij terugbetaling niet vergoed worden. De klant heeft het artikel op zicht, en niet op proefgebruik! Voor artikelen die duidelijk sporen gebruik vertonen geldt het retourrecht niet.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel Eindhoven onder handelsnummer 17100121